Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden voor Ticketverkoop Fanfare Eendracht Dessel

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") regelen de aankoop en verkoop van toegangstickets voor concerten georganiseerd door Fanfare Eendracht Dessel ("Organisator"). Door een ticket te kopen via de website van Fanfare Eendracht Dessel (eendrachtdessel.be) stemt de koper in met deze Voorwaarden.

 

  1. Aankoop en Betaling

1.1 De verkoop van tickets is onderhevig aan beschikbaarheid en kan te allen tijde worden stopgezet of gewijzigd door de Organisator.

1.2 Betaling voor tickets dient te geschieden in de valuta zoals aangegeven op de website. Betaling kan worden gedaan via de aangeboden betaalmethoden.

1.3 Tickets worden pas geldig beschouwd na succesvolle betaling en verwerking van de bestelling.

 

  1. Toegang en Identificatie

2.1 De Organisator behoudt zich het recht voor om bij de ingang van het evenement identificatie te vragen in de vorm van een geldig identiteitsbewijs, paspoort of andere erkende vorm van identificatie.

2.2 Toegang tot het evenement wordt alleen verleend aan personen met een geldig, niet-overdraagbaar toegangsticket.

2.3 De Organisator behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan personen zonder geldig toegangsticket of aan personen die zich niet aan de huisregels van het evenement houden.

 

  1. Annulering en Restitutie

3.1 Tickets worden niet gerestitueerd, tenzij het evenement wordt geannuleerd. In geval van annulering wordt het ticketbedrag (exclusief servicekosten) teruggestort op de originele betaalmethode.

 

  1. Gedrag en Veiligheid

4.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en instructies van de Organisator en de locatie waar het evenement plaatsvindt.

4.2 Ongepast gedrag, waaronder maar niet beperkt tot gewelddadig gedrag, vandalisme, verstoring van het evenement, dronkenschap, en inbreuk op de openbare orde, kan resulteren in verwijdering van het evenement zonder recht op restitutie en/of juridische vervolging.

 

  1. Wijzigingen en Aansprakelijkheid

5.1 De Organisator behoudt zich het recht voor om de datum, tijd, locatie of inhoud van het evenement te wijzigen. In dergelijke gevallen zal de Organisator trachten kopers tijdig op de hoogte te stellen.

5.2 De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan eigendommen of persoonlijke verwondingen tijdens het evenement, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid.

 

  1. Privacy en Gegevens

6.1 De Organisator zal persoonlijke gegevens van kopers verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving en het privacybeleid van de Organisator.

 

  1. Slotbepalingen

7.1 Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de koper en de Organisator met betrekking tot de ticketverkoop en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, schriftelijk of mondeling.

7.2 Deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd en ondertekend door de Organisator.

7.3 Op deze Voorwaarden is het Belgische recht van toepassing, en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de Organisator gevestigd is.

Deze Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 29/10/2023. Fanfare Eendracht Dessel behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om regelmatig de website te controleren op updates van deze Voorwaarden.

 

Scroll naar boven